Privacy statement

Verklaring gegevensbescherming


Om de verkoop van onze wijn goed te laten verlopen heeft Biowineonline.nl een strikt privacybeleid en hierbij volgen wij de wettelijke richtlijnen.
 
Fijn dat u onze website bezoekt en dat u belangstelling heeft voor ons bedrijf en onze producten of diensten. Wij vinden de bescherming van uw privacy heel belangrijk bij het gebruik van onze website. Daarom vragen wij u om onderstaande informatie zorgvuldig te lezen:

1) Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

In principe kunt u onze website bezoeken zonder dat u hiervoor persoonsgegevens aan ons hoeft te verstrekken. Persoonsgegevens worden alleen geregistreerd, indien u zelf deze aan ons verstrekt in verband met de uitvoering van een overeenkomst, bij de opening van een klantenaccount of voor een contactopname. Deze gegevens zullen zonder uw nadrukkelijke toestemming alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de afhandeling van uw aanvragen. Nadat de overeenkomst volledig is uitgevoerd zullen uw gegevens, rekening houdende met de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, worden opgeslagen maar voor andere gebruiksdoeleinden worden geblokkeerd en na afloop van deze termijnen worden gewist, tenzij u ons nadrukkelijke toestemming heeft verleend om uw gegevens verder te gebruiken.

Uw e-mailadres dat ons in verband met een verkoop of dienstverlening bekend wordt, gebruiken wij daarnaast uitsluitend voor directe reclame van onze nieuwsbrief voor eigen vergelijkbare producten of diensten zoals u die eerder heeft besteld en alleen voor zover u tegen dit gebruik geen bezwaar heeft gemaakt. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres zonder dat dit andere kosten voor u met zich meebrengt dan de verzendkosten op basis van de basistarieven. Uw bezwaar (en dus de uitschrijving voor onze nieuwsbrief) kunt u ons toesturen aan ons e-mailadres (zie impressum).

2) Beschikbaarstelling van persoonsgegevens aan derden

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in verband met de afhandeling van de overeenkomst beschikbaar gesteld aan de transportonderneming die belast is met de uitlevering, voor zover dit voor deze uitlevering vereist is. In verband met verwerking van de betalingen worden uw gegevens door ons aan de betreffende kredietinstelling beschikbaar gesteld.

3) Cookies

Om het gebruik van onze website voor u extra interessant te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij op meerdere pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat uw browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer en bieden ons en onze partnerbedrijven de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat u in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien u geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze website worden beperkt.

4) Webanalysedienst

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waardoor het mogelijk is om uw gebruik van de website te analyseren. De via de cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het IP-adres dat in verband met Google Analytics door uw browser werd toegestuurd, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies in uw browser voorkomen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. Wij maken u er echter wel op attent dat u in dat geval eventueel niet van alle functies van deze website volledig gebruik kunt maken. U kunt bovendien voorkomen dat de door middel van cookies verkregen informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google wordt doorgestuurd en door Google wordt verwerkt, door de browser-plugin in onderstaande link te downloaden en te installeren. Deze link is https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

5) Uw rechten en contactmogelijkheden

U heeft recht op gratis informatie over de gegevens die van u zijn opgeslagen en u heeft een recht op eventuele correctie, blokkeren en op wissen van deze gegevens. Bij vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Dit geldt ook wanneer u informatie over, blokkering, wissen of correctie van uw persoonsgegevens wenst of wanneer u eventueel verstrekte toestemmingen wenst in te trekken. Voor het contactadres zie impressum.

6) Naam en adres van de verantwoordelijke instantie

Florine Import h.o.d.n. Biowineonline.nl
Prof. Jan Bronnerlaan 154
3541 AL Utrecht
Tel. 06-54264492
info@biowineonline.nl

 

Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding voor de gehele website.